Usluge za djecu i odrasle

Specijalistički pregledi

Specijalistički pregledi se obavljaju iz sledećih oblasti :

 • pedijatrija (podrazumijeva preglede zdravog i bolesnog djeteta, kućne posjete novorodjenčetu, procjenjivanje rasta i razvoja, intervencije);
 • interna medicina sa anti-aging program;
 • kardiologija,
 • pulmologija,
 • endokrinologija,
 • stomatologija za djecu i odrasle,
 • laboratorijske usluge.

Prema potrebi konsultuju se i stručnjaci iz ostalih oblasti medicine.

Dijagnostika

U prostorijama poliklinike Mansa Medica obavlja se sledeća dopunska dijagnostika:

 • EKG
 • Holter EKG-a 24h
 • Holter krvnog pritiska 24h
 • spirometrija
 • pulsna oksimetrija
 • ultrazvuk color doppler, abdomena i male karlice, odnosno jetre, slezene, gušterace, bubrega, nadbubrežne žlijezde, bešike, prostate, skrotuma, štitne žlezde, srca i krvnih sudova, vrata, ruku, nogu, dojke;

U saradnji sa renomiranim zdravstvenim ustanovama Poliklinika Mansa Medica nudi:

 • kompletnu laboratoriju (urin, hematologiju, biohemiju, hormone, tumor markere, markere za trudnice, ljekove u krvi, imunologiju, viruse, mikrobiologiju, patohistologiju)

Mansa medica organizuje i dijagnostičke procedure u mnogim renomiranim privatnim klinikama i dijagnostičkim centrima, brzo i pouzdano:

 • Rtg dijagnostiku,
 • mamografiju,
 • kompjuterizovanu tomografiju-CT,
 • magnetnu rezonancu-MRI.

Intervencije I terapija

Intervencije

Iskusno medicinsko osoblje poliklinike Mansa Medica u komfornim uslovima obavlja sledeće medicinske intervencije i terapijske procedure:

 • vadjenje krvi,
 • uzimanje briseva,
 • previjanje rane,
 • plasiranje katetera,
 • zamena katetera,
 • klizma,
 • uklanjanje kondiloma radio talasima,
 • incizije.
 • injekciona terapija
 • infuziona terapija
 • inhalaciona terapija
 • fizikalnu terapiju (elektro, magnet, ultrazvuk, laser)
 • kineziterapiju
 • medicinsku masažu

Preporučuje se pacijentima da sve usluge prethodno zakažu telefonom. Na isti načim osoblje poliklinike Mansa medica pruža pacijentima korisne informacije o svim uslugama, pripremi za pregled, dijagnostiku odnosno intervencije.

Anti Age Program

Anti Age Program