Specijalistički pregledi

Specijalistički pregledi se obavljaju iz sljedećih oblasti :

  • pedijatrija (podrazumijeva preglede zdravog i bolesnog djeteta, kućna patronaža za djecu I odrasle, procjenjivanje rasta i razvoja, intervencije);
  • interna medicina sa anti-aging program;
  • kardiologija,
  • pulmologija,
  • stomatologija za djecu i odrasle,
  • laboratorijske usluge,

Prema potrebi konsultuju se i stručnjaci iz ostalih oblasti medicine.

Anti Age Program

Anti Age Program