Dijagnostika

U prostorijama poliklinike Mansa Medica obavlja se sledeća dopunska dijagnostika:

 • EKG
 • Holter EKG-a 24h
 • Holter krvnog pritiska 24h
 • spirometrija
 • pulsna oksimetrija
 • ultrazvuk color doppler, abdomena i male karlice, odnosno jetre, slezene, gušterače, bubrega, nadbubrežne žlijezde, bešike, prostate, skrotuma, štitne žlezde, srca i krvnih sudova, vrata, ruku, nogu, dojke;

U saradnji sa renomiranim zdravstvenim ustanovama Poliklinika Mansa medica nudi:

 • kompletnu laboratoriju (urin, hematologiju, biohemiju, hormone, tumor markere, markere za trudnice, ljekove u krvi, imunologiju, viruse, mikrobiologiju, patohistologiju)

Mansa medica organizuje i dijagnostičke procedure u mnogim renomiranim privatnim klinikama i dijagnostičkim centrima, brzo i pouzdano:

 • Rtg dijagnostiku,
 • mamografiju,
 • kompjuterizovanu tomografiju-CT,
 • magnetnu rezonancu-MRI.

Anti Age Program

Anti Age Program